En strategi der virker!

Du har lagt en ny strategi. Men hvorfor virker den ikke?

Det er ikke strategien men måden du eksekverer på, der gør hele forskellen!

Mange er gode til at opstille visioner og planer for sig selv og deres virksomhed. Men det eneste, der kan realisere planerne og sikre succes, er måden planerne eksekveres på.

Det var budskabet, da Danske Banks adm. direktør Thomas Borgen på et møde i Børsen Executive Club talte om bankens strategiske udvikling.

Borgen fortalte om et møde, hvor han viste den øvrige topledelse en slide med bankens nye visioner og planer og bad de andre ledere om at forholde sig til disse. De var top begejstrede og roste Borgen for, at det da lige var den vej, som Danske Bank burde gå.

Borgens næste slide viste, at visionerne og planerne slet ikke var udarbejdet af Danske Bank men af en konkurrent. Borgens budskab var, at mange strategier ligner hinanden, og at forskellen på top og bund ikke så meget skal findes i selve strategien men i, hvordan man eksekverer strategien.

I Danske Bank er det ikke nok kun at sige, at man har fokus på kunderne. Medarbejderne skal også gøre det. De skal prøve at forstå kunden i stedet for at fortælle, hvad de selv har med i tasken. De skal skabe tillid, troværdighed og en følelse af sikkerhed ved at connecte med kunden. De skal ændre deres egen kultur og mindset. For ellers kan de ikke være med til at eksekvere bankens strategi.

Sagt på en anden måde: “Walk The Talk”

Jo, adfærdsændringer kan være seje at få gennemført i en organisation. Så hvordan kan man gribe det an?

• Udarbejd en analyse/måling af, hvad du er træt af (pains, som du gerne vil væk fra)
• Opstil nogle mål for, hvor du gerne vil hen (gains, som du gerne vil hen til)


• Fastlæg en strategi til at nå den ønskede position


• Erkend, at det kræver en ændring i menneskelig adfærd at lykkes med strategiske forandringer.


• Design derfor et udviklingsforløb for medarbejderne – og dig selv – som gør jer i stand til at eksekvere strategien.


• Et udviklingsforløb skal tilrettelægges individuelt og skal fokusere på barrierer og potentialer i gruppen og hos den enkelte.

Er din organisation god til at eksekvere jeres strategi?

Michael Hansen
info@bymichaelhansen.com
+45 6166 2670