En vinderkultur er din største konkurrencemæssige fordel

 Alt kan erstattes – undtagen mennesker og kultur. Der snakkes så meget om koncepter og produkter.
Men faktum er, at dine koncepter og produkter aldrig har en chance for at blive bedre end de mennesker,
der arbejder med dem.

Der findes mange eksempler på fantastiske innovative produkter, som er faldet til jorden grundet dårlig ledelse og kultur, ligesom der findes mange eksempler på middelmådige produkter, der klarer sig fantastisk takket være en fantastisk virksomhedskultur, som har en positiv effekt helt ud i det yderste led.

Så hvor går det galt, når det går galt?
Lad os starte med at definere kultur som måden vi gør tingene på her i virksomheden. Kultur er en samlet betegnelse for de normer, værdier og
handlinger, som kendetegner virksomheden. Det er den lim, der holder det hele sammen – eller får alt til at gå fra hinanden. Kultur er der altid og alle steder, uanset om du vil have det eller ej.

Så hvordan kan du få kulturen vendt til din konkurrencemæssige fordel?
1: Din bevidsthed om, at kultur kun kan opstå enten bevidst eller tilfældigt.
2: Lav et aktivt tiltag, så din kultur opstår bevidst. Du designer den med andre ord og skaber den mest optimale kultur for performance, trivsel, ledelse og samarbejde.
Det lyder nemt, men det kan godt tage lidt tid, da dette for de fleste er et helt nyt mindset.
3: Nu skal der trænes, udvikles og rådgives med den nye kultur platform for øje. Det skal gøres rigtigt, og det tager tid. Det kan ikke tvangsfodres, og tid er en vigtig
faktor.
4: Der skal følges op og vedligeholdes. En effektiv og stærk kultur er som planter. De skal vandes og passes hele tiden. Men gevinsten er enorm og uvurderlig.

Den væsentligste årsag, til at kultur og målrettet udvikling af mennesker oftest bliver nedprioriteret i forhold til produkter og koncepter, er, at disse områder
er enormt vigtige men ikke haster. Det er med kultur og målrettet udvikling af mennesker som med dine løbesko. Kommer du ikke ud af løbe i denne uge, gør det ikke den
store forskel, men på lang sigt kan motion blive et spørgsmål om liv og død.

Du skal agere på det, som er vigtigt og undgå hastefælden og hamsterhjulet. Hvad vil du og din organisation kunne om fem år, hvis I allerede nu målrettet fik arbejdet med en
effektiv kultur?

De bedste hilsner

Michael Hansen