Blockbuster

Jeg oplever Michael Hansen som en skarp coach der formår både at rumme samt se situationer fra et overordnet perspektiv. Samtidig har han en fantastisk evner til at gå i dybden ved at fjerne de øverste lag, mine mentale forhindringer, regler og overbevisninger. Det skaber en utrolig klarhed hvilket gør, at jeg føler mig fri og i balance til at agere langt hurtigere og langt mere hensigtsmæssigt.
Michael formår både at gennemskue, presse, provokere og udfordre mig, så jeg finder mine grænser og derved bliver det helt tydeligt for mig, hvilke beslutninger jeg har brug for at træffe for at komme tættere på mit mål. 
Jeg oplever samtidig at Michael følger op, støtter, motiverer og inspirere mig.
Jeg kan varmt anbefale Michael Hansen som coach, specielt hvis man kan se gevinsten ved at have en der trykker én lidt på maven. Værdien for mig ligger i, at jeg derved kommer på ukendt grund, hvilket gør at jeg både udvikler mig og lærer mine grænser at kende og bliver helt skarp på hvad jeg vil og ikke vil.
Jeg har en klar oplevelse af, at jeg grundet dette forløb er blevet langt mere skarp på mine evner, kvaliteter, værdier og ambitioner. Det giver en indre ro, ballast og styrke til at møde morgendagens udfordringer. Blockbuster Danmark A/S
 HR Manager, Charlotte Allesen