FSR danske revisorer

”Michael Hansen har igennem flere år undervist om ledelse og eksekvering på kurser, som FSR – danske revisorer har udbudt i forbindelse med årsmøder og faglige arrangementer. Michael er særdeles imødekommende og indsigtsfuld og forstår at servere sine pointer på charmerende vis. Altid velforberedt og med erfarent indblik i revisorbranchen og vores udfordringer og løsninger. I 2015 udbyder foreningen bl.a. korte kursusrækker om effektiv prioritering og eksekvering målrettet ledere og medarbejdere i branchen, hvor Michael Hansen er omdrejningspunktet” Morten Stokholm Bøg Underdirektør i FSR – danske revisorer Jeg har samarbejdet med Michael omkring oplæg på Kundeårsmøde 2013 hos FSR – danske revisorer. I den forbindelse har jeg oplevet Michael som en god inspirator og foredragsholder, der kan rykke folk.
Jeg oplever Michael som god til at motivere og sætte mål, for hvorledes man som revisor kan komme videre med sin forretning. Jens Vadekær
 Statsautoriseret revisor at FSR danske revisorer
 Foreningen for Statsautoriserede Revisorer