Gorrissen Federspiel

My Best Performance har skabt et forum, hvor vi taler målrettet sammen og får sat ord på vores udfordringer. Alle har mulighed for at blive hørt og byde ind med løsningsforslag. Dette forum bliver ikke på samme måde skabt på de ugentlige gruppemøder. Alle tager nu ansvar for og bidrager konstruktivt til afdelingens udvikling og medarbejderne har dermed fået en højere grad af ejerskab og forståelse for gruppens beslutninger. My Best Performance har betydet, at der er skabt bedre rammer og mere systematik i vores udviklingsproces. Vi er derfor blevet mere effektive og har forbedret vores struktur. Vi har fået inkluderet målene for afdelingen i vores daglige arbejde og får løbende sat nogle nye delmål, som vi helt konkret kan arbejde videre med. My Best Performance udfordrer os i processen og får os ud af vores comfort-zone. Selvom processen kræver, at der afsættes tid i en stram kalender, er det nødvendigt, at vi tager os tid til det – alt andet er kortsigtet. Tiden har derfor været en rigtig god investering for os. Derudover er medarbejderne glade for at blive inddraget i afdelingens udvikling og dette giver en endnu større følelse af team samarbejde. Vi har flyttet os mærkbart i processen – og ønsker at denne udvikling skal være vedvarende! Co-head of TAX, Gorrissen Federspiel
 Advokat, Lars Fogh