Mazda Motor Danmark

”Jeg har været i et executive coaching forløb igennem 4 måneder hos Michael Hansen, og kan allerede nu konstatere en positiv effekt på mit profesionelle virke og som privat person, hvorfor jeg på det kraftigste kan anbefale et sådant forløb. Michael Hansen har i den grad været med til at skærpe mit mindset og lært mig at fokusere, dette gælder både arbejdsmæssigt og privat. Jeg har styrket evnen til at fokusere på opgaven og i højere grad at prioritere og ikke mindst at fravælge. Den øgede fokusering har yderligere bevirket at koblingen fra arbejde til familieliv er blevet lettere, forstået på den måde at jeg nu har fået vigtige værktøjer der gør at jeg hviler bedre i mine beslutninger og deraf gør at jeg bruger mindre tid på efterrationalisering. Kort fortalt har Michael Hansen øget min selvindsigt signifikant – jeg har i højere grad lært at prioritere og fokusere og ikke mindst fået en bevidsthed om egne evner og svagheder. Michael Hansen har lært mig at tage kontrol over mine vaner, istedet for at vanerne har dikteret mit virke. Det er en meget stor frihed. Mest vigtigt ved mit coaching forløb hos Michael Hansen er dog den værktøjskasse jeg har fået, og som sikre en vedvarende forandring og deraf kontinuerlig udvikling. Jeg er ikke i tvivl om at min personlige udvikling har taget en retning som vil præge mig fremover” 
Christian Kaaber
 Dealer Development Manager Mazda Motor Danmark