Øernes Revision

Vi var nået til et punkt, hvor vores virksomhed stod over for en nødvendig udvikling og samtidig et ønske om at medarbejderne fik forståelse for og bidrage konstruktivt til virksomhedens udvikling, dvs. få støbt en basis for værdien af at skabe gode relationer til kunder, netværk m.v. Inspireret af Michael Hansen under et årsmøde hos FSR om et udsagn om, at alle kan rykke sig, måske ikke meget, men blot en smule, var det vores eye-opener til at engagere Michael Hansen til et forløb om inspirationsbaseret salg. Der blev fra start sat delmål og succeskriterier og med Michael Hansens lettilgængelige værktøjer og små, men lærerige og udfordrende opgaver blev der udviklet en forståelse for vores mission i virksomheden, og grænser blev overskredet. Medarbejderne skulle turde at tage kontakten til kunderne, byde ind på opgaver, men også at optage en mere personlig, ikke-faglig dialog med kunderne. Michael Hansens meget engagerede og velforberedte indgang til hver session bevirkede at medarbejderne fra gang til gang blev udfordret, løftet i niveau og fik brudt barrierer.
Vi har oplevet en samlet mærkbar positiv forståelse hos medarbejderne, der er blevet mere åbne og sparrer bedre med kunderne samt tager imod udfordringerne. Michael er en fantastisk coach med stor erfaring og energi og en person med et dejligt vindende væsen og smittende glæde, der kan få alle op og yde en ekstra indsats. Jeg giver Michael Hansen de bedste referencer og vil gerne anbefale Michael Hansen til alle, der står over for udfordringer, hvor der kan være et behov for et godt rygstød til at få igangsat en god, positiv og dynamisk udvikling, enten på et personligt plan eller i sin virksomhed. Peter Hansen Indehaver og Registreret Revisor Øernes Revision