Revipoint

Michael Hansen er god til at få italesat en konkret retning og hastighed på vores virksomhedsudvikling. Fra første færd blev der fastlagt succeskriterier og delmål. Således sikrede vi, at de drøftede tiltag blev konkret anvendelige og løbende implementeret. Vi har virkelig fået ændret vores vaner og måden vi gør tingene på. Processen og tiltagene har endvidere gjort, at alle åbner op, og siger tingene som de er, samtidigt med at vi sammen arbejder mod et klart fælles mål. Jan Lundqvist
 Statsautoriseret Revisor og indehaver af Revipoint