Vikon

Vikon Kursuscenter har siden 2013 samarbejdet med Michael Hansen i et procesforløb med fokus på hvordan Vikon som virksomhed kan styrke og positionere sig på et marked med meget konkurrenceudsættelse. Procesforløbet med Michael Hansen var tre-leddet idet Vikons direktion i forløbet vurderede, at vi kunne profitere af en højere grad af medarbejderinddragelse end først antaget. De tre led var: 
Indledende sessioner med Vikons direktion.
Kick-off af gruppe-sessioner med udvalgte medarbejdere i nøglepositioner på tværs af afdelinger.
Samlet uddannelsesdag for alle ansatte i virksomheden med Michael Hansen som facilitator.
Vikon er en kursusvirksomhed, der leverer ydelser til kommuner og jobcentre for udsatte borgere, der på baggrund af sociale og personlige problemstillinger ikke kan varetage arbejde og/eller uddannelse. Vores medarbejderstab er tværfagligt sammensat og med kernekompetencer indenfor psykologisk udredning, socialrådgivning og misbrugsbehandling. Det er med andre ord en medarbejderstab, der ikke er uddannet til at tænke i økonomiske resultater og salgs- og bundlinie-perspektiver. Michael Hansen fik på en proaktiv og uhøjtidelig facon skabt rammerne for, at vores medarbejdere er begyndt at turde tænke i salg og Michael Hansen har i denne proces haft en fin fornemmelse for, hvor de hver især var og hvad han kunne forvente af den enkelte samtidig med at Michael Hansen også var insisterende i forhold til at hver enkelte medarbejder skulle arbejde med at bidrage positivt i forløbet. Alle Vikons medarbejdere har været glade for samarbejdet med Michael Hansen og er gået inspireret fra workshops og sessioner. Jan Husum 
Adm. Direktør, Vikon